logo
Philipse Keunen Accountants & Belastingadviseurs lijkt wellicht een accountantskantoor zoals er vele zijn in de regio. Toch....de aanpak bij Philipse Keunen verschilt wezenlijk. Bij Philipse Keunen staat de cliënt écht centraal bij alle activiteiten. Het onderscheidend vermogen van Philipse Keunen is prominent en permanent aanwezig en wordt zichtbaar gemaakt in kwalitatief hoogwaardige adviezen. Service en bereikbaarheid staan daarbij overduidelijk op de voorgrond. Philipse Keunen garandeert maximale betrokkenheid met korte en inspirerende lijnen en met een uitstekend gevoel voor cijfers en mensen.
playstore
appstore
yuki robotic internet
philipse keunen banner

Laatste actuele nieuws

Overdracht aandelen aan bv voor te lage waarde

19-01-2017 – De houder van een aanmerkelijk belang in twee Nederlandse bv’s kocht in december 2004 voor 20%-belangen in twee Duitse … Lees verder...

Proefprocedure box 3

19-01-2017 – Volgens artikel 1 van het Eerste Protocol (EP) bij het Europese Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens … Lees verder...

Liquidatie-uitkering bv aan in België wonende aandeelhouder hier belast

19-01-2017 – Een procedure voor de rechtbank betrof de vraag of Nederland volgens het belastingverdrag met België belasting mocht … Lees verder...

Verkopende aandeelhouder deed onvoldoende onderzoek naar koper

19-01-2017 – De Invorderingswet kent een aansprakelijkheid voor aandeelhouders van een bv of nv voor door de vennootschap … Lees verder...

Goedkeuring schulden en vruchtgebruik in box 3

12-01-2017 – De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit van 31 oktober 2016 over box 3 van de inkomstenbelasting gewijzigd. … Lees verder...